onas oferta wydarzenia kontakt galeria urodziny dla dzieci
358 warsztaty plstyczne rys sztalugowy galeria warsztaty dla przedszkoli Oferta zajcia plastyczne cykl edukacyjno plastyczny kurs rysunku odrcznego kontakt
AddThis Social Bookmark Button

Celem zaj jest pobudzenie wraliwoci estetycznej dzieci.

Rozwijanie zdolnoci manualnych nie jest gwnym priorytetem. Zaley nam przede wszystkim na pobudzaniu wyobrani i kreatywnoci oraz wprowadzeniu dzieci w wiat sztuki, ktry wcale nie musi by nudny.

Dzieci w trakcie zaj poznaj podstawowe pojcia zwizane ze sztuk, twrczo wybranych artystw, a take wiele interesujcych zjawisk w sztuce. Zajmujemy si wybranymi problemami, ktre mog by atrakcyjne dla danej grupy wiekowej i ktre mona twrczo wykorzysta w zajciach praktycznych.

Zajcia sprzyjaj domylaniu si, zgadywaniu, doszukiwaniu si rnic i podobiestw, bdzeniu i znajdowaniu waciwej odpowiedzi. Kade spotkanie rozpoczyna si wprowadzeniem tematu i rozmow, po ktrej nastpuje realizacja zadania dnia. Bdziemy wykorzystywa rne techniki, media i metody aktywizujce.

Przykadowe tematy zaj to:

  1. Moja Mona Lisa ? co gdyby kady z nas mg przemieni si w Leonarda i stworzy Mona Lis swoich czasw, wedug swojego pomysu i uznania, a trakcie tworzenia cakiem niepostrzeenie dowiedzie si, czym jest portret i kto namalowa najsynniejszy umiech wszech czasw...
  2. Rozmowy z tcz ? Pocahontas piewaa o barwach, ?ktre kolorowy niesie wiatr?. A co, jeeli wiatr po prostu je miesza i w przedziwny sposb uzyskuje wszystkie barwy tczy? Jakie mog by barwy, z czym nam si kojarz i jakie emocje w nas budz?
  3. Twarze Picassa ? nos nie zawsze musi by na swoim miejscu na rodku twarzy, bo moemy go widzie z boku. Twarz moe by fioletowa w fioletowym wietle. Czy mimo tych zmian uda si pozna portretowanego?
  4. Kola ? znowu wracamy do mistrza Picassa i poznajemy technik kolau. Kolau, ktry nam gra jak hiszpaska gitara.
  5. O dekoracjach na greckiej ceramice ? kady lubi wzorki i szlaczki ? lubili je nawet staroytni Grecy. Gdyby tak nazwa je ornamentami i pozna rytm antycznych dekoracji na rnych rodzajach greckich waz?
  6. Skryba nad brzegiem Nilu ? tajemniczy Egipt zawsze rozbudza wyobrani! Poznaj egipskie hieroglify i napisz nimi wasn histori, ktra wydarzya si gdzie w cieniu piramid.
  7. W redniowiecznym scriptorium, czyli o ksigach przepisywanych przez mnichw ? mudnie przepisywanie aciskie ksigi byy wspaniale dekorowane. Iluminacje, inicjay i bordiury wcale nie s straszne, ale bardzo pikne. Przemienimy si w redniowiecznych iluminatorw wyrysowujcych na marginesach tajemnicze stwory, dzikie pncza i wzory pokropione zotem.

I wiele wiele innych...

Istnieje moliwo stworzenia warsztatu na zaproponowany przez Pastwa temat, a take dostosowania warsztatw ju istniejcych.

Zajcia prowadzi historyk sztuki z kilkuletnim dowiadczeniem w pracy z dziemi i modzie.

 
zapisy