onas oferta wydarzenia kontakt galeria urodziny dla dzieci

Celem zaj jest pobudzenie wraliwoci estetycznej dzieci.

Rozwijanie zdolnoci manualnych nie jest gwnym priorytetem. Zaley nam przede wszystkim na pobudzaniu wyobrani i kreatywnoci oraz wprowadzeniu dzieci w wiat sztuki, ktry wcale nie musi by nudny.

Dzieci w trakcie zaj poznaj podstawowe pojcia zwizane ze sztuk, twrczo wybranych artystw, a take wiele interesujcych zjawisk w sztuce. Zajmujemy si wybranymi problemami, ktre mog by atrakcyjne dla danej grupy wiekowej i ktre mona twrczo wykorzysta w zajciach praktycznych.

Zajcia sprzyjaj domylaniu si, zgadywaniu, doszukiwaniu si rnic i podobiestw, bdzeniu i znajdowaniu waciwej odpowiedzi. Kade spotkanie rozpoczyna si wprowadzeniem tematu i rozmow, po ktrej nastpuje realizacja zadania dnia. Bdziemy wykorzystywa rne techniki, media i metody aktywizujce.

Przykadowe tematy zaj to:

  1. Moja Mona Lisa ? co gdyby kady z nas mg przemieni si w Leonarda i stworzy Mona Lis swoich czasw, wedug swojego pomysu i uznania, a trakcie tworzenia cakiem niepostrzeenie dowiedzie si, czym jest portret i kto namalowa najsynniejszy umiech wszech czasw...
  2. Rozmowy z tcz ? Pocahontas piewaa o barwach, ?ktre kolorowy niesie wiatr?. A co, jeeli wiatr po prostu je miesza i w przedziwny sposb uzyskuje wszystkie barwy tczy? Jakie mog by barwy, z czym nam si kojarz i jakie emocje w nas budz?
  3. Twarze Picassa ? nos nie zawsze musi by na swoim miejscu na rodku twarzy, bo moemy go widzie z boku. Twarz moe by fioletowa w fioletowym wietle. Czy mimo tych zmian uda si pozna portretowanego?
  4. Kola ? znowu wracamy do mistrza Picassa i poznajemy technik kolau. Kolau, ktry nam gra jak hiszpaska gitara.
  5. O dekoracjach na greckiej ceramice ? kady lubi wzorki i szlaczki ? lubili je nawet staroytni Grecy. Gdyby tak nazwa je ornamentami i pozna rytm antycznych dekoracji na rnych rodzajach greckich waz?
  6. Skryba nad brzegiem Nilu ? tajemniczy Egipt zawsze rozbudza wyobrani! Poznaj egipskie hieroglify i napisz nimi wasn histori, ktra wydarzya si gdzie w cieniu piramid.
  7. W redniowiecznym scriptorium, czyli o ksigach przepisywanych przez mnichw ? mudnie przepisywanie aciskie ksigi byy wspaniale dekorowane. Iluminacje, inicjay i bordiury wcale nie s straszne, ale bardzo pikne. Przemienimy si w redniowiecznych iluminatorw wyrysowujcych na marginesach tajemnicze stwory, dzikie pncza i wzory pokropione zotem.

I wiele wiele innych...

Istnieje moliwo stworzenia warsztatu na zaproponowany przez Pastwa temat, a take dostosowania warsztatw ju istniejcych.

Zajcia prowadzi historyk sztuki z kilkuletnim dowiadczeniem w pracy z dziemi i modzie.

 
zapisy