Stacja Plastyczna jest miejscem twórczości artystycznej.

Zajęcia plastyczne prowadzone w stacji są skierowane do osób w różnym wieku, które łączy zamiłowanie do sztuki: dorosłych i dzieci. Stacja jest miejscem przyjaznym dla każdego, na chętnych czekają sztalugi, materiały do rysowania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. W Stacji Plastycznej prowadzone są zajęcia edukacyjno-plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, kurs przygotowujący do egzaminów do klas plastycznych w liceach. Zapraszamy również na: artystyczne urodziny dla dzieci, warsztaty dla szkół i przedszkoli oraz warsztaty integracyjne dla firm.

Stacja Plastyczna ma na celu:
– rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie,
– kształcenie wyobraźni plastycznej i umiejętności warsztatowych,
– rozwijanie poczucia piękna i wrażliwości estetycznej.

Pragniemy, aby sztuka dla Dzieci nie była tylko znakomitą  zabawą, ale również terapią i sposobem na nudę.