GR. 01 (5-6 LAT) – PONIEDZIAŁEK: 16:30 – 17:30
GR. 02 (5-6 LAT) – ŚRODA: 16:30 – 17:30
KOSZT: 140 ZŁ – MIESIĄC / 650 ZŁ – SEMESTR

Celem zajęć jest pobudzenie wrażliwości estetycznej dzieci w wieku 5-6 lat.

Rozwijanie zdolności manualnych nie jest głównym priorytetem. Zależy nam przede wszystkim na pobudzaniu wyobraźni i kreatywności oraz wprowadzeniu dzieci w świat sztuki, który wcale nie musi być nudny.

Dzieci w trakcie zajęć poznają podstawowe pojęcia związane ze sztuką, twórczość wybranych artystów, a także wiele interesujących zjawisk w sztuce. Zajmujemy się wybranymi problemami, które mogą być atrakcyjne dla danej grupy wiekowej i które można twórczo wykorzystać w zajęciach praktycznych.

Zającia sprzyjają domyślaniu się, zgadywaniu, doszukiwaniu się różnic i podobieństw, błądzeniu i znajdowaniu właściwej odpowiedzi. Każde spotkanie rozpoczyna się wprowadzeniem tematu i rozmową, po której następuje realizacja zadania dnia. Będziemy wykorzystywać różne techniki, media i metody aktywizujące.