Udział w zajęciach następuje po podpisaniu regulaminu zajęć który obowiązuje na dany rok szkolny 2022/2023. Jest możliwość opłaty zajęć w trybie miesięcznym. W przypadku opłaty za zajęcia za cały semestr, kwota jest niższa niż w sytuacji opłat uiszczanych miesięcznie. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

MIESIĄC

SEMESTR /5 miesięcy/

SZTUKA NA WESOŁO
(5 – 6 LAT)

230 zł

1050 zł

RYSUNEK / MALARSTWO
(7 – 11 LAT)

250 zł

1 150 zł

RYSUNEK / MALARSTWO
(12 – 18 LAT)

270 zł

1 250 zł

250 zł

1 150 zł

MALARSTWO
(DLA DOROSŁYCH)

350 zł

1 650 zł