Udział w zajęciach następuje po podpisaniu regulaminu zajęć który obowiązuje na dany rok szkolny 2022/2023. Jest możliwość opłaty zajęć w trybie miesięcznym. W przypadku opłaty za zajęcia za cały semestr, kwota jest niższa niż w sytuacji opłat uiszczanych miesięcznie. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

MIESIĄC

SEMESTR /5 miesięcy/

SZTUKA NA WESOŁO
(5 – 6 LAT)

200 zł

950 zł

RYSUNEK / MALARSTWO
(7 – 11 LAT)

210 zł

1 000 zł

RYSUNEK / MALARSTWO
(12 – 18 LAT)

230 zł

1 100 zł

230 zł

1 100 zł

MALARSTWO
(DLA DOROSŁYCH)

300 zł

1 450 zł